Üyelik Sözleşmesi

(Güncelleme: 05.03.2021)

 

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen,

 1. Eyurtlar:Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni,

 2. Üye: Eyurtlar.com web sitesi / bağlı mobil uygulamalar üzerinden sisteme üye olan kişileri,
 3. Kullanıcı: Üye olarak yahut üye olmaksızın Eyurtlar.com’a giriş yapan kişileri,
 4. Eyurtlar.com: Eyurtlar tarafından yönetilen başta www.eyurtlar.com olmak üzere Eyurtlar’a bağlı tüm mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarını,
 5. İşletme: Sunduğu konaklama hizmetlerini Eyurtlar.com aracılığıyla rezervasyona sunan işletmeleri ifade etmektedir.

 

2. Sözleşmenin Onaylanması

Her Kullanıcı; Üyelik ve Kullanım Koşullarına (“Sözleşme”) uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu hükümler, Kullanıcıların Eyurtlar.com’a giriş yapmalarıyla birlikte onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 

3. Hizmetler

Eyurtlar; işletmelerin ürün ve hizmetlerini Eyurtlar.com üzerinden ilan edebilmesine imkân sağlıyor olup Kullanıcıların da işletmelerden rezervasyon yapmasına aracılık eder ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar. Bu kapsamda Eyurtlar, Türk Borçlar Kanunu’na göre simsar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olup rezervasyon işlemi ve konaklama hizmet sözleşmesi, Kullanıcı ve İşletme arasında gerçekleşmektedir.

 

4. Eyurtlar Üyeliği

 1. Her Kullanıcı Eyurtlar’a üye olabilmek için e-mail adresi ve şifre girmelidir. Üye, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.
 2. Şifre'nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğunda olup Eyurtlar; bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 3. Üyelerin işletmelere ilişkin Eyurtlar.com vasıtasıyla ileri sürdüğü yorum, düşünce, ifadelerin ve gönderdiği kişisel bilgilerin tüm sorumluluğu üyelere aittir. Üyeler; bu yorumlar sebebiyle İşletme ile oluşabilecek ihtilaflarda Eyurtlar’ın taraf olmadığını, Eyurtlar’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlamakta/yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatolar aracılığıyla düzenleme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 4. Üyeler tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.
 5. Üyeler Eyurtlar'dan izin almaksızın Eyurtlar.com platformlarında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Eyurtlar.com servislerini reklam amacıyla yahut sair ticari amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.

 

5. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Eyurtlar hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 1. Eyurtlar’a ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Eyurtlar üyeliğinin sona erebileceğini;
 2. Eyurtlar.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 3. Eyurtlar ile paylaştığı bilgilerin İşletme tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan İşletmenin sorumlu olduğunu;
 4. Eyurtlar.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Eyurtlar.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 5. İşletmelerin servis kalitesi ve hizmet düzeyine ilişkin yapılan yorumların ve verilen puanların üyeler tarafından gerçekleştirildiğini, Eyurtlar’ın bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğunun ve yönlendirmesinin olmadığını;
 6. Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 7. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 8. Kendilerine bildirilen konaklama ücretini İşletmenin Eyurtlar.com içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde rezerve edilen odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 9. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Eyurtlar’ın Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;
 10. Eyurtlar.com üzerinden yapılan tüm rezervasyonların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bu hizmetleri 3. kişilere tekrar satış amacıyla satın almadığını;
 11. İptal koşulları Eyurtlar.com içinde yer alan her bir İşletme için farklılık gösterebildiğini ve bu sebeple rezervasyon esnasında İşletme tarafından ilan edilen iptal koşullarını dikkatli şekilde okuyup kabul ettiğini;
 12. Kullanıcının İşletme ile ilişkisi sona erdiğinde ödediği kaporanın iadesini hiç bir şekilde isteyemeyeceğini,
 13. Rezervasyonun onaylaması durumunda Eyurtlar aracılığıyla ödenilen bedelin işletmeye ödenecek toplam tutardan düşürülerek, kalan tutarın yurda varınca tahsil edileceğini;
 14. İptal süresi içinde iptal edilmeyen rezervasyon için ödenen kaporanın hiçbir şekilde geri iade edilmeyeceğini anladığını ve kabul ettiğini,
 15. Zaman zaman belirli bir konaklama, ürün veya hizmet için kampanyalı şekilde daha düşük fiyatlar verilebileceğin, İşletme tarafından verilen bu fiyatların, (iptal ve iade hakkının olmaması gibi) belirli kısıtlama ve koşullara tabi olabileceğini ve rezervasyon yapmadan önce ilgili hizmetin rezervasyon koşullarını kontrol etme yükümlülüğünün Kullanıcıya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Eyurtlar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 1. Eyurtlar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Kanunu’nun 520’nci maddesi ve devamı kapsamında “Simsar” olup rezerve edilen işletmelerdeki hizmetlerin yerine getirilmesinden ve ödemelerin tahsil edilmesinden hiçbir koşul ve şart altında sorumlu değildir.

 2. Eyurtlar.com üzerinden rezervasyon yapan kullanıcılardan (işletmeye ödenecek ücret dışında) site kullanım ücreti veya başka bir nam altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 3. Kullanıcının rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan itibaren Eyurtlar; rezervasyonunun ayrıntılarını işletmeye iletmekte; İşletme adına Kullanıcıya teyit e-maili göndermek suretiyle Kullanıcı ve İşletme arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.
 4. Eyurtlar; İşletmelere ve İşletmelerin imkânlarına ilişkin yalnızca işletmeler tarafından girilen bilgileri yayınlıyor olup işletmelerce vaat edilen imkânların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden kullanıcılara karşı ilgili İşletme sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Eyurtlar, İşletmeler tarafından Eyurtlar.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ilişkin kendinden beklenen özen ve gayreti gösterse de; İşletmelerde sunulan hizmetlere ilişkin verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Eyurtlar değil İşletme sorumlu tutulacaktır.
 5. Eyurtlar.com üzerinden satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme ve güncelleme yükümlülüğü işletmelere aittir.
 6. Eyurtlar; rezervasyon sürecine ilişkin gerekmesi halinde Kullanıcı’ya her türlü iletişim aracıyla ulaşabilecektir. Eyurtlar onay vermeleri halinde Kullanıcıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.
 7. Eyurtlar; faaliyetlerini Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş,  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.
 8. Eyurtlar; kullanıcı ve işletme arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 9. İşletmelerdeki kontenjan durumlarının güncelliğini Eyurtlar değil işletme kontrol etmektedir. Bu sebeple İşletme ve odalarının Eyurtlar.com’da teşhir edilmesi; Eyurtlar’ın bu işletmelerin/odaların rezervasyona müsait şekilde kontenjanı bulunduğunu taahhüt etmesi anlamına gelmiyor olup İşletmeye ilişkin bilgilerin güncelliğine ilişkin tüm sorumluluk İşletmeye aittir.
 10. Eyurtlar.com'da satışa sunulan konaklama işletmelerine ilişkin fiyatların, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, işletmenin genel özelliklerinin ve sair hususların belirlenmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesi münhasıran İşletmenin inisiyatifindedir. Yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğunun tespit edilmesi halinde Eyurtlar; bu hatayı düzeltebilecek ve durumun gerekliliklerine göre müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilecektir.
 11. Eyurtlar; herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecek olup Kullanıcılar bu sebeple Eyurtlar’dan herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 12. Kullanıcıların işbu sözleşmedeki hükümlere aykırı davranması halinde Eyurtlar; gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıları servis dışına çıkarma ve kullanıcıların (varsa) üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 13. Eyurtlar; üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında Eyurtlar.com ortamında bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Eyurtlar sorumlu tutulmayacaktır.
 14. Eyurtlar; üyelik gerektirmeyen servisleri için zaman içerisinde üyelik talep edebilecek, ilave servisler açabilecek, bazı servisleri kısmen / tamamen değiştirebilecek veya ücretli hale getirebilecektir.
 15. İşletmenin gerçekten konaklama hizmeti verip vermediğini kontrol etme yükü Eyurtlar’a ait olmayıp bu hususta gerekli sorgu ve araştırmaları yapmak Kullanıcı’nın mükellefiyetindedir. Bu hususta herhangi bir şikayet gelmesi halinde Eyurtlar söz konusu iddiayı ivedilikle inceleyecek; İşletmeyi Eyurtlar.com sistemi dışına çıkarma ve İşletmeye ilgili suç duyurusunda bulunma da dahil olmak üzere gereken önlemleri alacaktır.

 

7. Ödeme

 1. Rezervasyona ilişkin kredi kartıyla yapılacak ödeme, Eyurtlar güvenli ödeme sistemi hesabında toplanır. Kullanıcılar; hatalı yahut fazla bir tahsilat yapılması halinde Eyurtlara müracat ederek fazla yapılan ödemenin iadesini isteyebileceklerdir.
 2. Kullanıcılar; yaptıkları rezervasyona ilişkin ödemeleri işletmelerin sunduğu opsiyonlara göre konaklama gününde kendi imkânlarıyla, İşletmenin banka hesabına havale/EFT yaparak yahut konaklamadan önce Eyurtlar.com üzerindeki sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda Eyurtlar; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol edebilecektir. Bu şartlara uyulmaması halinde İşletme, Eyurtlar.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.
 3. Eyurtlar.com sistemine girilen kredi kartı hiçbir şekilde sunucularımızda tutulmaz.

 

8. Güvenli Ödeme Sistemi

 1. Eyurtlar, güvenli ödeme sistemi ile kullanıcı tarafından yapılan kapora ödemesini iptal koşulları çerçevesinde korumaktadır.
 2. Kredi kartı bilgileri girilerek yapılan ödemeler, Eyurtlar güvenli ödeme sistemi hesabında toplanır. Kart bilgileri girilerek ödeme yapan kullanıcı, yaptığı rezervasyona ilişkin iptal koşulları çerçevesinde dilediği zaman rezervasyonunu iptal edip hiçbir kesintiye uğramadan ödeme iadesi talep edebilecektir.
 3. Kullanıcı, iptal edilmeyen rezervasyonlar için yapılan kapora ödemesinin iadesini hiçbir şekilde isteyemecek ve itiraz edemeyecektir.
 4. Kullanıcı tarafından kart bilgileri girilerek ödeme yapılması halinde hizmet bedeli karşılığı düzenlenmesi gereken fiş/faturaya ilişkin tüm yükümlülükler İşletmeye aittir.
 5. Havale/EFT gibi ödeme kanalları kullanılarak yapılan ödemeler, doğrudan İşletme hesabına geçeceği için, Eyurtlar bu tür ödemelerde hiçbir sorumluluk almayacaktır.
 6. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde Eyurtlar, rezervasyona ilişkin detayları İşletmeye bildirecek olup, Kullanıcı ile İşletme arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan sorumluluk almayacaktır.

 

9. Rezervasyona İlişkin Diğer Hususlar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı, rezervasyonu gerçekleştirmesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Sözleşmedeki hükümlerin de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Rezervasyonda Değişiklik

Kullanıcılar İşletme tarafından Eyurtlar.com’da belirtilen süreler içerisinde rezervasyonda dilediği değişiklikleri gerçekleştirebilecektir. Bu durumda yeni fiyat üzerinden ayrı bir ücretlendirme yapılacak ve eğer kullanıcıdan tahsis edilen ücretler varsa yeni rezervasyon ücretleriyle mahsup edilecektir. İşletme, Eyurtlar.com üzerinde ilan ettiği değişiklik koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan değişiklik bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

 

Kullanıcının Rezervasyonu İptali

Kullanıcılar İşletme tarafından Eyurtlar.com’da belirtilen süreler ve koşullar çerçevesinde rezervasyonu iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, tahsil edilen ücretler de Eyurtlar tarafından iade edilecektir. İşletme, Eyurtlar.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan iptal bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

İptal süresinin dolması halinde kullanıcı, rezervasyonu iptal edemeyecek, ödediği kapora badelini geri isteyemecek ve ödeme işlemine itiraz edemeyecektir. 

 

Rezervasyonun İşletme Tarafından İptal Edilmesi

Kullanıcının Eyurtlar.com üzerinden yaptığı rezervasyonun gerektirdiği (rezervasyon vaktinde işletmeye gitmeme gibi) koşullara icabet etmemesi halinde İşletme, Eyurtlar.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir. İşletme; rezervasyonun kullanılmaması veya iptal ücreti alınması durumunda yürürlükteki mevzuata göre ödenmesi gereken vergileri tahsil edebilecektir.

İşletme ayrıca;

 • Rezervasyonun kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi;
 • Rezervasyon talebinin konaklama işletmesine ulaşmadığı;
 • Kullanıcı tarafından seçilen işletmenin/odanın konaklamaya müsait olmaması;

durumlarında Kullanıcılardan ücret almayacak, Kullanıcı tarafından yapılan ve güvenli havuzda tutulan ödemeden feragat edecektir.

 

Uyuşmazlıklarda Eyurtlar’ın Durumu

Eyurtlar; bu maddelere ilişkin olarak Kullanıcı ve İşletme arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

10. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

 1. Kullanıcılar Eyurtlar tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, içeriklerin ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Eyurtlar’a ait olduğunu; Eyurtlar’ın bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar; Eyurtlar’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.
 2. Eyurtlar; Eyurtlar.com bünyesinde toplanan data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Eyurtlar, (kullanıcıların üyelik bilgilerini açıklamadan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 

11. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve ilgili ifa süresi, bu olaydan kaynaklanan gecikme veya ifa edememe süresi kadar uzatılacaktır.

 

12. Son Hükümler

 1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan (Merkez) İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 2. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Eyurtlar’ın ticari defter ve belgeleriyle bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Taraflar, Sözleşme hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve sonucundan bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem koşullarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Sözleşme hükümlerini aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ifa edilemez veya kanun nezdinde geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez.
 5. Eyurtlar, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişiklikler yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.
Telif © 2015-2021 Tüm hakları saklıdır